POLSKI "ŁAD"

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY
    Zmiany w opłacaniu składki zdrowotnej oraz brak możliwości odliczenia jej od podatku

Miesięczna składka zdrowotna w ramach rozliczania się w ramach skali podatkowej wyniesie 9 proc. dochodu, ale nie mniej niż 270,90 złotych.


W przypadku podatku liniowego będzie to 4,9 proc. dochodu, ale nie mniej niż 314,10 złotych.


W przypadku ryczałtu :

- przedsiębiorcy o rocznych przychodach do 60 tys. zł zapłacą: 376,16 zł;

- przedsiębiorcy o rocznych przychodach od 60 tys. zł do 300 tys. zł zapłacą: 626,93 zł;

- przedsiębiorcy o rocznych przychodach powyżej 300 tys. zł zapłacą: 1128,48 zł.W ramach Polskiego Ładu zaczną obowiązywać ujednolicone terminy rozliczenia składek zdrowotnych i społecznych. Po nowym roku trzeba będzie je opłacać do 20. dnia miesiąca.   Wyższa kwota wolna od podatku

Od stycznia zastosowanie będzie miała wyższa kwota wolna od podatku (30 tys. zł)

oraz podniesiony próg podatkowy (120 000 zł), powyżej którego obowiązuje 32-procentowa stawka PIT.
 Zapewnienie klientom prawa do płatności bezgotówkowych

Od 1 stycznia 2022 roku przedsiębiorcy zobowiązani do ewidencjonowania sprzedaży przy pomocy kasy fiskalnej, dostarczający towary lub usługi osobom prywatnym – konsumentom, w każdym miejscu, w którym wykonują swoją działalność, muszą umożliwić takim osobom zapłatę bez użycia gotówki, przy pomocy dedykowanego do takiego obrotu instrumentu płatniczego.

Instrument płatniczy to zindywidualizowane urządzenie lub uzgodniony przez użytkownika i dostawcę zbiór procedur, wykorzystywane przez użytkownika do złożenia zlecenia płatniczego.


Realizacja obowiązku polegającego na umożliwieniu klientowi - konsumentowi zapłatę w formie bezgotówkowej może polegać na:

  • udostępnieniu terminala płatniczego

  • integracji firmowego konta bankowego z usługą BLIK

  • udostępnienia firmowego numeru konta bankowego.

Obowiązek umożliwienia płatności bezgotówkowej spełnisz, jeśli udostępnisz jedną z możliwych opcji płatności bez użycia gotówki.

Nie oznacza to, że musisz dysponować konkretnym urządzeniem, na przykład terminalem płatniczym.Polski Ład wprowadza zmiany w leasingu

Wprowadzane w ramach Polskiego Ładu zmiany podatkowe wpłyną także na opłacalność leasingu. Zmienione zostaną bowiem zasady korzystania z samochodów firmowych.

Po wejściu w życie zmian podatkowych z Polskiego Ładu przedsiębiorca będzie mógł sprzedać auto bez podatku i składki zdrowotnej dopiero po sześciu latach od momentu wycofania pojazdu z działalności gospodarczej.Zmiany w opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych


Kolejnym obszarem podatkowym, który został objęty dużymi zmianami w ramach Polskiego Ładu, jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Od 2022 roku zostaną obniżone stawki ryczałtu dla niektórych zawodów, np. branży IT, która będzie mogła stosować nową stawkę 12%. Dodatkowo zostanie wprowadzona kolejna stawka ryczałtu 14% m.in. dla architektów. Ponadto zostały uregulowane kwestie dotyczące opodatkowania najmu prywatnego, ponieważ ryczałt będzie jedyną dostępną formą opodatkowania przychodów z tego źródła.Zmiany w opodatkowaniu małżonków i nowa ulga dla rodzin 4+

Od 2022 roku obowiązują nowe zasady wspólnego rozliczania z małżonkiem, które dotyczą rozliczenia już za 2021 rok. Na ich podstawie wspólne rozliczenie (jeśli jest wspólność majątkowa) możliwe jest już w roku zawarcia małżeństwa bez względu na to, czy ślub miał miejsce w trakcie roku. Dodatkowo ustawodawca wprowadził nową ulgę dla rodzin 4+, która polega na zwolnieniu z podatku dochodu do limitu 85 528 zł.Zmiany w amortyzacji nieruchomości

W ramach Polskiego Ładu od stycznia 2022 roku przedsiębiorcy nie będą mogli amortyzować lokali mieszkalnych wprowadzonych dopiero do działalności. Podatnicy, którzy dotychczas amortyzują takie nieruchomości, mogą skorzystać z przepisów przejściowych i kontynuować amortyzację do końca 2022 roku.
Zatrudnianie na czarno - nowe kary

Od 1 stycznia 2022 zmianie ulegną także przepisy związane z karaniem pracodawców zatrudniających pracowników na czarno lub wypłacających część wynagrodzeń "pod stołem".

Zgodnie z nowymi regulacjami to pracodawca będzie musiał zapłacić podatki i składki w sytuacji, kiedy zostanie potwierdzone, że zatrudnia pracowników na czarno lub część wynagrodzenia wypłaci poza oficjalną ewidencją (wcześniej taki obowiązek spoczywał na pracownikach).

Pracodawca poniesie także dodatkową karę, bo za każdy wykazany miesiąc zatrudniania pracownika na czarno będzie mu do przychodu doliczana kwota w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.